Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van NE DistriService B.V., gevestigd te (8071 DA) Nunspeet aan de Energieweg 28 (hierna: ‘NE DistriService’). Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08021312. Onze contactgegevens zijn: info@ne.nl, tel.: 0031 (0)341 25 76 05.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zoals van bezoekers, klanten, leveranciers en zakelijke contactpersonen.

NE DistriService is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG en UAVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt, wat uw rechten als betrokkene zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Waarom gebruiken wij je gegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van en/of uitvoeren van een overeenkomst;
  • Om contact met je op te kunnen nemen als dat nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
  • Voor het uitvoeren van de bestelprocedure, om onze producten of diensten bij je af te kunnen leveren en om je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig;
  • Om je nader te informeren over onze dienstverlening en/of relevante producten en wijzigingen van onze diensten of producten (waaronder het versturen van inspiratiemails als je daar toestemming voor gegeven hebt), voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren (daar hebben we een gerechtvaardigd belang bij), klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

BezoekerOpdrachtgeverZakelijk adresConsument
Bedrijfsnaamxx
Naamxxx
Adresxxx
Woonplaatsxxx
Landxxx
E-mailadresxxx
Telefoonnummerxxx
Wachtwoordxx
IP-adresxxxx
Spreektaalxxxx

We krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou of van onze opdrachtgever(s), als jij onze website of de website van een opdrachtgever bezoekt en bepaalde gegevens invult, of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice of de klantenservice van onze opdrachtgever(s).

Je rechten

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de hiervoor genoemde persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, of beperking van verwerking van de gegevens die op jou zien. Tot slot heb je nog het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’).

Een verzoek of bezwaar als hiervoor bedoeld kan je sturen naar: info@ne.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar door jou is gedaan, kunnen wij vragen om een vorm van legitimatie. De wijze waarop dat gebeurt laten wij weten na ontvangst van je e-mail. In deze e-mail zullen wij ook laten weten of het verzoek of bezwaar volledig is. We reageren na ontvangst van een volledig bezwaar of verzoek zo snel mogelijk, maar binnen één maand op jouw verzoek of bewaar.

Wij willen je tot slot wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Tot slot

Wij raden je aan privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Onze meest actuele privacyverklaring vind je steeds op onze website www.ne.nl.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op: 15-5-2020.