Kwaliteit en duurzaamheid kunt u altijd van ons verwachten. Certificering is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de kwaliteit. Wij zijn trotse houder van de eerste Lean and Green Star, het Keurmerk Transport & Logistiek en de Specialisatie Distributievervoer. De keurmerken worden jaarlijks opnieuw getoetst.

Koploper in duurzaamheid door de Lean and Green Star
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook milieubelasting verminderen.

In 2013 hebben wij met een Plan van Aanpak aangetoond dat wij minimaal 30% CO2-reductie kunnen behalen ten opzichte van 2010. Hiervoor zijn wij beloond met de Lean and Green Award. Begin 2015 hebben wij in samenwerking met een onafhankelijke accountant vastgesteld dat de CO2 uitstoot met ruim 32% is gedaald. Hierbij is de doelstelling behaald en heeft Connekt ons de Lean and Green Star uitgereikt. Door de toekenning van de eerste Lean and Green Star behoren wij tot de nu nog selecte groep bedrijven die daadwerkelijk de beoogde CO2-reductie doelstelling gehaald heeft. Sinds 2015 zijn wij niet gestopt met verdere verduurzaming. Sinds 2016 is onze CO2 uitstoot per vervoerde collo met 15% gedaald.

Ons doel is om de tweede Lean and Green Star te behalen. Met de tweede Lean and Green Star tonen wij aan dat wij onze duurzaamheidsambities continu aanscherpen.

Keurmerk Transport & Logistiek
Het Keurmerk Transport & Logistiek is gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK. Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan ondernemingen worden getoetst.

Met dit keurmerk laten wij zien dat wij een betrouwbare partner zijn en voldoen aan hoge kwaliteitseisen voor onder andere de bedrijfsvoering en de interne processen. We tonen aan dat kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid de rode draad is in onze organisatie.

Specialisatie Distributievervoer
De Specialisatie Distributievervoer is een aanvulling op het Keurmerk Transport & Logistiek. De aanvullende eisen van deze specialisatie richten zich op twee aspecten. Namelijk de specifieke kwaliteiten die van belang zijn voor adequaat distributievervoer en daarnaast het gebied van algemene kwaliteitsontwikkeling.